Snave Vognmandsforretning er indbegrebet af service

Snave Vognmandsforretning havde sin start tilbage i 1947, i Snave by, hvor Aksel Nielsen primært har sin drift fra landbruget, hvor grise, roer og korn er Snaves by omdrejnings punkt. I 1971 overtager sønnen Ole Nielsen og hustru Kirsten Nielsen frem til 2002, hvor ægteparret Morten Jørgensen og Maria Hindse køber sig ind i et samarbejde med køb af forretningen på sigt. Morten og Maria køber i 2007 halvdelen af Snave Vognmandsforretning, og til slut i 2012 køber og overtager dermed hele
Snave Vognmandsforretning.

Morten og Maria er nu 3. generations ejer af Snave Vognmandsforretning.

Snave Vognmandsforretning har siden overtagelsen, gennemgået en større forandring i og med, at kørsel og arbejdsopgaverne har ændret sig i forretningen. I dag er entreprenør siden markant udviklet, i form af transportpartner og rådgivende samarbejde, specielt inden for jordflytning og jord- forurenings sager for nogle at Fyns større og mindre entreprenør firmaer. Kornkørsel har hængt ved, og vi er i dag oppe på at transportere ca. 25.000 tons, læsset fra mark med gummiged, fra hele Fyn til
Sønderjylland. Ligeledes er transport med BB af gødning og såsæd rundt på hele Fyn, for grovvaren Brdr. Ewers i Sønderborg.

I dag styres kørsel og bilagshåndtering elektronisk. Det er endnu et fremskridt, hvor vi udvikler og optimere forretningen, lige som vi i 2013 besluttede at finde nye lokationer for forretningen. I december 2015 flyttede hele Snave Vognmandsforretning til Haarby, i nye lokaler i industrikarteret. Igen er det en optimering og selv de 8-9 km forskel, gør en besparelse af diesel forbruget og køretiden for vores chauffør.

Vi er stadig den lokale vognmand, selvom vi er samarbejdspartner med store kunder, så har vi en forpligtigelse for vores private og trofaste kunder i villakvartererne. Det er vi stolte af. 


VI SÆTTER EN DYD UD AF, AT VORES KUNDER ER 100 % TILFREDS MED VORES SAMARBEJDE.

TILLID, - det er .. Transport med sund fornuft ! det´er SNAVE VOGNMANDSFORRETNING.

Leveret af